İnsan Kaynakları Asistanlığı

insan kaynakları Asistanlığı eğitim programı

Ön Bilgi

İnsan KAYNAKLARı asistanlığı

İnsan Kaynakları Asistanlığı Eğitimi sayesinde İK uzmanlığına giden yolda kendiniz için önemli bir adım atmış olursunuz. İK Asistanlığı Eğitimi ile iş ilanı hazırlama, başvuruda bulunan adaylarla ön görüşme yapma, çalışanların kayıtlarını tutma gibi temel İK bilgi ve becerilerini kazanma şansı yakalarsınız.

İnsan kaynakları asistanlığı eğitimi bir şirketin insan kaynakları departmanında çalışmak üzere adayların teorik ve pratik yönden geliştirilmesini amaçlayan ve istihdamını kolaylaştırmayı hedefleyen eğitim programıdır. İnsan kaynakları asistanları bir insan kaynakları uzmanına yardımcı olmak için görevlendirilirler. İnsan kaynakları departmanında önemli bir görevleri vardır. Ancak görevleri şirkete ve şirkete yapısına göre değişmektedir. İş ilanlarını hazırlama, personel kayıtlarını tutmak ve işe başvuru yapan adaylarla ilk görüşmeyi yapmak gibi görevleri vardır.

Ayrıca İK asistanları telefonlara cevap vermek ve postayla gelen özgeçmişleri incelemek gibi görevleri de alırlar. İnsan kaynakları asistanlarının büyük çoğunluğu tam zamanlı çalışır ancak bazı işletmeler yarı zamanlı olarak işe alırlar. Firmaların ihtiyaçları değişebildiği için farklı şirketlerde farklı uygulamalar olabilir. Ancak şirketlerin büyük çoğunluğunda insan kaynakları asistanı bulunur. İnsan kaynakları asistanı eğitimiyle şirketlerin insan kaynakları departmanındaki asistan eksiğini gidermek amaçlanmıştır.

İnsan Kaynakları Asistanlığı Eğitiminin Amacı

Bu eğitimde hiçbir yerde öğretilmeyen insan kaynakları alanında bilgiler verilecektir. Günümüzde insan kaynakları uzmanlığı eğitimi adı altında yüzlerce eğitim açılmakta anca bir insan kaynakları asistanlığı eğitimi bulunmamaktadır. Sektördeki pozisyon açığını düşündüğümüzde bu alanda yetkin kişilerin eğitilmesi insan kaynakları sektörü açısından önem arz etmektedir.

İnsan kaynakları asistanlığı eğitimi ile öğrencileri teorik ve pratik yönden zenginleştirmeyi ve ardından istihdam edilmesini kolaylaştırmayı amaçlıyoruz.

Katılımcıların en az lise veya önlisans mezunu olmaları gerekmektedir.

İnsan Kaynakları Asistanlığı Eğitimine Kimler Katılmalıdır?

 • İnsan kaynakları asistanı olarak çalışıp bilgilerini güncellemek isteyenler,
 • Personel departmanlarında çalışmak isteyenler,
 • İK alanında kariyer hedefleyenler,
 • İnsan kaynakları uzmanı olmak isteyip bir türlü işe giremeyenler,

Eğitimin Konu Başlıkları

 • İşe Alım Sürecinin Önemi
 • Aday Havuzunu Oluşturma
 • Aday Havuzu Oluşturulurken Yararlanılan Kaynaklar
 • İşletme İçi Kaynaklar  
 • İşletme Dışı Kaynaklar
 • Dış Kaynaklardan Aday Sağlama Yolları
 • Personel Seçme Sürecı
 • Başvuru Formu Doldurtma
 • Ön Eleme
 • Sınav/Test Uygulaması
 • Bilgi Ölçüm Sınavı
 • Psikoteknik Testler
 • İşe Alım Mülakatı
 • Mülakat Türlerı
 • Yapılandırılmış-Yapılandırılmamış Veya Planlı Olan Ve Olmayan Mülakatlar,
 • Panel Tipi Mülakat,
 • Grup Mülakatı,
 • Sorun Çözme Mülakatı,
 • Stres Mülakatı,
 • Ardışık Veya Sıralı Mülakat,
 • Karma Mülakat
 • Mülakat Hataları
 • Adayın Geçmişinin Ve Referanslarının İncelenmesi
 • Sağlık Muayenesi Ve Diğer İşlemler
 • İşe Alma Kararı (Teklif)
 • İşe Yerleştirme
 • Özlük Dosyasında Bulunması Gereken Evraklar
 • İşçinin Özelliklerine Göre Özlük Dosyasında Bulunması Gereken Evraklar;
 • İşe Devam Eden Personelin Bu Süreçte Özlük Dosyalarına Eklenmesi Gereken Evraklar;
 • İşten Çıkışta Özlük Dosyasına Eklenmesi Gereken Evraklar;
 • Özlük Dosyasında Saklanmasında Fayda Olan Dosyalar;
 • İzinler
 • Ücretsiz İzin
 • Yıllık İzin
 • Yıllık İzin Kullanımında Yol İzni
 • Doğum İzni
 • Süt İzni
 • Yeni İş Arama İzni
 • Evlenme, Ölüm, Babalık, Taşınma İzinleri
 • Hastalık İzni  
 • Ulusal Bayram
 • Genel Tatillerde İzin
 • Personel Takip Sistemi
 • Günlük Raporlar
 • Günlük İş Planı
 • Personel Takip Raporu
 • İnsan Kaynakları Programı Kullanılmıyorsa, İzin Raporu
 • Görüşme Organizasyonu Raporu  
 • Mülakat Raporu

Neler öğreneceksiniz?

İşe alım ve personel özlük işleri başta olmak üzere insan kaynakları departmanında işlerin nasıl yapıldığıyla ilgili birçok bilgiye sahip olacaksınız. Aşağıdaki başlıklarda bir insan kaynakları asistanının bilmesi gereken herşeyi bu eğitimde öğreneceksiniz.

 • İşe alım süreci nasıldır?
 • Aday havuzu nasıl oluşturulur?
 • Personel seçme sürecinde bilinmesi gerekenler nelerdir?
 • Mülakat türleri nelerdir?
 • Adayın referansları nasıl incelenir?
 • İşçinin özlük dosyasında neler olmalıdır?


EĞİTMEN

Emre MERTSÖZ

İnsan Kaynakları Profesyoneli
emre@mertsoz.com

Shopping Cart