İş Yerinde Görgü ve Etik Kuralları

İş Yerinde Görgü ve Etik Kuralları Eğitim Programı

Ön Bilgi

İş Yerinde Görgü ve Etik Kuralları

Bu eğitim bir işletmeye yeni başlayan ya da uzun süre işletmeden ayrılmış olup yeniden işletmeye dönen çalışanlar için tasarlanmıştır. Bu eğitim işletmenin çalışanlardan beklentilerini ve beklenen davranışların neler olduğunu öğretmeyi amaçlar. Bu eğitim programı uygun iş kıyafetinin seçimi, telefonla konuşma teknikleri, sözlü iletişim, sözel olmayan iletişim ve diğer genel kuralları öğretmektedir.

İş Yerinde Görgü ve Etik Kuralları Nedir?

Çalışanların olumsuz ve etik olmayan davranışlar sergilediği bir işyeri düşünün. O işyerinde çalışmaktan mutlu olabilir misiniz? Ya da o işyerinde üretken ve verimli bir çalışma sergileyebilir misiniz? Bu hiçbir zaman mümkün olmaz.

Neler öğreneceksiniz?

Katılımcılar bu eğitim sonunda birlikte çalıştığı iş arkadaşlarıyla daha iyi bir iletişim sağlayacak ve işyeri etiği kavramına hakim olacaklardır. İşyerinde bir değişimin yaşanacağını söyleyecek olursak ve değişimin tepeden aşağıya doğru ilerlediğini göz önünde bulundurursak bu eğitimi öncelikle işletme yöneticilerinin alması gerekir.

Bu eğitime katılan çalışanlar başta müşteriler olmak üzere işletme içinde kurulan iletişimde kullanılmaması gereken kelimelerin neler olduğunu ve iletişimde uyulması gereken kuralları öğrenecekler. Ayrıca eğitim sonunda işyeri etik davranışları hatalarında büyük bir azalma olacaktır.

İş Yerinde Görgü ve Etik Kuralları Eğitimine Kimler Katılmalıdır?

  • Şirket sahipleri ya da yöneticileri,
  • Kendi işini kurmak isteyen veya kurmuş girişimciler,
  • Kariyerine etik kurallara uygun devam etmek isteyenler,
  • Kurum içi eğitimciler,
  • İş hayatında ve Sosyal hayatta görgü,nezaket kurallarını önemseyenler.

Eğitimin Konu Başlıkları

Etik nedir?
İş Etiği nedir?
İş Yaşamında Temel Etik Dışı Konular
Etik Kalitesi
Etik Kurallar
Protokol ve Protokol Kavramları
Yönetimde Protokol
Nezaket ve Görgü Kuralları
Tanışma ve Tanıştırılma
İş Yerinde Beden Dili
Telefon Kuralları
Yazışma Kuralları
Davetler ve Davet Protokolü
Yer Müşiri
Sofra Kuralları
Hediye & Çiçek Alma ve Gönderme
İş Yerinde Giyim ve Davranış Kuralları
Güç Yasası

EĞİTMEN

Emre MERTSÖZ

İnsan Kaynakları Profesyoneli
emre.mertsoz@mertsoz.com

Shopping Cart