İşletme Yönetimi

İşletme Yönetimi Eğitim Programı

Ön Bilgi

İşletme Yönetimi

Bir işletmeyi iyi bir şekilde yönetebilmek için bazı konulara hakim olmak gerekir. Muhasebe, pazarlama ve insan kaynakları gibi konularda derin bilgilere sahip olmak ve stratejik düşünme kabiliyetine sahip olmak gerekir. İşletme yönetimi eğitim programı öğrencilere çeşitli yetkinlikleri kazandıracak bilgileri vermeyi amaçlamaktadır.

İşletme Yönetimi Eğitimine Kimler Katılmalıdır?

  • Orta ve üst düzey yöneticiler,
  • Liderlik vasıflarını güçlendirmek isteyenler,
  • İşletme yöneticileri,
  • Girişimciler,
  • İşletme yönetimi hakkında bilgi sahibi olmak isteyen herkes.

Eğitimin Konu Başlıkları

İşletme Yönetimine İlişkin Temel Kavramlar
Yönetim ve Organizasyon
İnsan Kaynakları Yönetimi
Üretim
Pazarlama
Muhasebe ve Finansman
Halkla ilişkiler
Bilgi Sistemleri ve Karar Teknikleri

Neler öğreneceksiniz?

  • İşletme organizasyonu ve finans,
  • Bir işletmedeki mevcut sorunların çözümü ve olsası tehlikelere karşı önlem alma becerisini geliştirme,
  • İnsan kaynakları yönetiminin farklı yönlerini anlama,
  • Pazar, sektör ve rakip işletmelerle ilgili bilgi toplama yöntemlerini öğrenme,
  • Rekabet avantajının nasıl sağlanabileceğini öğrenme.


EĞİTMEN

Emre MERTSÖZ

İnsan Kaynakları Profesyoneli/İşletme Yönetimi Uzmanı
emre.mertsoz@mertsoz.com

Shopping Cart